Gävle-Aktivitetspark Siporexparken

Gävle kommun skapar en aktivitetspark och samlingsplats för barn och ungdomar som har bollsport som gemensamt intresse. Här är ytorna öppna och flera personer och grupper kan använda delar av ytan samtidigt och för många olika typer av bollsporter. Här finns moduler för spontanidrott och teknikträning inom handboll, fotboll, tennis och padel. TRiQ gör det helt enkelt roligare att aktivera sig för alla som är intresserade av bollsporter.

TRiQ skapar nya mervärden till aktivitetsytor som gör att barn, ungdomar och vuxna rör på sig mer!

Referens

“TRiQ arena är en fantastisk multifunktionell anläggning där man kan både ha roligt och leka, men samtidigt bedriva seriösa träningar för alla åldrar. Teknik är väldigt viktigt inom fotbollen och här får man möjlighet till en rad olika träningsvarianter av just teknik. Jag har själv använt TRiQ arena under min ledighet för att bibehålla just tekniken och för att kunna utveckla den. Första touch, olika avslut pricksäkerhet m.m. är några exempel på olika grejer man kan träna. Vill man bara ha roligt med kompisar kan man även göra det, möjligheterna är oändliga!”

JORDAN LARSSON  FC Köpenhamn

Andra projekt