Skapa roliga och innovativa möjligheter till egenträning och lekar med boll.

ÖVNINGSBIBLIOTEK.

Vi på TRiQ arena bidrar med ett övningsbibliotek som är helt gratis att tillgå för era ledare och spelare!

INTRODUKTIONSKURS.

Vi erbjuder en introduktionskurs med tips på hur ni kan använda er av TRiQ i er dagliga verksamhet.

APP MED ÖVNINGAR.

Vi utvecklar en app med övningar och lekar för användarna. Gratis för alla att använda.

En aktivitetspark & multisportplats för alla!

Skapa attraktiva samlings­platser som uppmuntrar barn och ­ungdomar till att ha en aktiv och hälsosam livs­stil.

Idag är det svårt att träna fotbollsteknik själv eftersom man inte kan träna på bollmottagningar utan något eller någon som gör att bollen kommer tillbaka. Tack vare TRiQ­ modulerna så kan alla träna på mottagningar och direktavslut helt på egen hand!

Det fina med TRiQ är att det fungerar lika bra för en sexåring som vill börja lära sig fotbollsteknik som för en elitutövande idrottare som vill träna högkvalitativt eller lekfullt på egen hand och att det kan utnyttjas i träningsövningar av ledare på alla nivåer.

Mervärden för Fotbollsföreningens
ledare & medlemmar

 • Underlätta överlämningen & unika uppvärmningsytor

  Skapa förutsättningar till spontanidrott även fast fotbollsplanen är upptagen och möjliggör bättre överlämning mellan lagen som skall nyttja planerna under träning och match. Detta är ett ofta återkommande problem som nu blir mycket enklare om vi skapar aktivitetsytor utanför planen.

  Under höst , vinter och vår så är de allra flesta planerna alltid upptagna på kvällstider och omöjliggör spontanidrott för de utanför den organiserade idrotten. Om vi skapar ytor utanför våra planer så skapar vi helt nya förutsättningar till spontanidrott för dessa ungdomar. Ytorna möjliggör också för tex syskon som inte deltar att aktivera sig under träning och match!

  Ledare kan visa sina ungdomar övningar som de kan värma upp med TRiQ-modulerna innan träning och match. Detta leder till att ungdomar tränar och rör sig mer och faktiskt mår bättre och blir bättre fotbollsspelare. Målvaktsträning – Med TRiQ-modulerna kan ni visa era målvakter mängder av övningar som de kan använda både som uppvärmning men även som teknikträning för att utveckla sina målvaktsfärdigheter

 • Teknikträning på egen hand & Teknikträning i grupp.

  Teknikträning på egen hand

  Här kan alla träna på egen hand och på vår YouTube-kanal kan alla som vill ta del av bra tips, råd och övningar. Man kan få till den allra enklast grundträningen och man kan få till avancerad teknikträning på allra högsta nivå. TRiQ modulerna är lika användbara för en fotbollsspelare som vill utveckla sina tekniska färdigheter, som vikterna är för en tyngdlyftare i sin styrketräning!

  Med TRiQ-modulerna kan de träna seriöst eller bara lattja med bollen och skapa alla möjliga lekar med bollen i centrum.

  Teknikträning i grupp

  Fotbollstränare kan med fördel använda sig av TRIQ-modulerna för att skapa varierande övningar som komplement och variation till den vanliga träningen. Teknikträning som gör skillnad!

   

 • Hjälper era ledare att utveckla sina spelares funktionella färdigheter.

  Med TRiQ-moduler kring er anläggning gör ni det möjligt för er förening och dess ledare att på ett helt nytt sätt driva sina spelares utveckling. Detta genom att både använda TRiQ-moduler i träning och genom att visa olika övningar som de kan fortsätta träna på egen hand utanför träningstiden.

  Övningsbibliotek.

  Vi bidrar med ett övningsbibliotek som är helt gratis att tillgå för ledare och spelare. Även idrottslärare kan ha stor glädje och få hjälp att inspirera elever till rolig aktivering.

   

 • Hjälpa till vid ledarbrist & möjliggöra varierad träning

  Många mindre föreningar lider av tränarbrist. Om en ensam ledare har svårt att sysselsätta alla sina spelare kan närvaron av TRiQ modulerna vara till hjälp att sysselsätta spelare med kvalitativa övningar och därigenom erbjuda spelarna roligare träning.

  Ni kan också variera träningar genom att använda TRiQ modulerna till utmaningar, lekar och roliga tävlingsmoment som skapar en välbehövlig variation till de vanliga träningspassen.

  TRiQ modulerna gör det lättare för alla att träna kvalitativt men också lekfullt. 

 • Roliga aktiviteter vid event och turneringar

  Utformningen och variationsrikedomen gör att ni kan använda er av TRiQ modulerna till att skapa roliga tävlingar, utmaningar och lekar perfekt att använda under event och turneringar.

  Lockar till bollekar och utmaningar.

  Den lekfulla grafiska designen påminner om den som finns i tv-spel och lockar till olika utmaningar och bollekar. Detta är tilltalande oavsett ålder.

 • Rekrytering till föreningen

  Att som fotbollsföreningen visa att man erbjuder alla sina medlemmar, oavsett ålder nytänkande aktivitetsparker och innovativa träningsmöjligheter visar att man investerar i deras välbefinnande.

  Detta kommer attrahera spelare och föräldrar.

Skapa aktivitetsytor för hela familjen.

Öka nyttjandegraden av befintlig idrottsplats!

Genom att skapa nytänkande förutsättningar till spontanidrott
och egen teknikträning!

Idag gapar de flesta anläggningarna tomma utanför träningstid eller matchtid.

Med TRiQ-konceptet skapas möjligheter till lekfull och seriös egenträning som är tilltalande för bollintresserade ungdomar och vuxna. Ett säkerhetsavstånd på tre meter till planytan skall tas i beaktning, detta är så gott som aldrig ett problem. Modulerna är så pass grunda att vi alltid kan hitta flera olika placeringsalternativ. Detta skapar också helt nya förutsättningar att använda sig av TRiQ-modulerna under träningstillfällen.

Modulerna gör det mycket roligare att att gå till fotbollsanläggningarna själv eller i mindre grupper!

Detta generar helt nya mervärden till idrottsanläggningen!

Främjar folkhälsan.

Skapa innovativ och rolig yta som lockar till rörelse!

Barn och ungdomar rör sig mindre och spenderar mer tid stillasittande framför skärmar av olika slag.

TRiQ arena är nyskapande och tack vare den roliga och smarta designen lockar det bollintresserade ungdomar ut i mer rörelse.

Rolig och variationsrik aktivering som fungerar.

Konceptet gör det roligare och enklare för föräldrar att inspirera sina barn till mer aktivering!

Ökad jämlikhet

Tillgängligt och Demokratiskt!
Öppet för alla oavsett resursstyrka!

Med en öppen och tillgänglig TRiQ arena får alla samma möjligheter att teknikträna oavsett vilken socioekonomisk bakgrund man har.

TRiQ skapar unika möjligheter till lekfull och seriös egenträning som är tilltalande för bollintresserade ungdomar och vuxna. En hel del ungdomar saknar aktiva och delaktiga föräldrar, men TRiQ skapar förutsättningar för alla att träna hur mycket de vill.

Fungerar som en samlingsplats som leder till spel

Ungdomarna tar sig dit för att träna teknik på egen hand,

när de sedan träffar fler ungdomar och föräldrar som är där så leder det till spontanmatcher mellan de som vill delta, vilket leder till roliga möten över generationsgränser.

Konceptet tilltalar föräldrar mer än vad en traditionell idrottsplats brukar då det blir lättare och roligare att inspirera sina barn till flera olika aktiviteter.

Produkter

Se alla produkter