Filborna Idrottsplats

Vid Filborna fotbollsplan i Helsingborg finns TRiQ arenas allra första anläggning.

Beställare var Helsingborgs stads fritidsförvaltning och syftet var att skapa ett område för spontanidrott och få fler barn och ungdomar att ta sig ut och röra mer på sig.

Referens: Eleverna på Sally Bauerskolan använder TRIQ på Filbornas konstgräs så gott som dagligen. Det är uppskattat som en del av den spontanfotboll eleverna spelar på rasterna. Givetvis använder både tjejer och killar TRIQ. Som fd fotbollstränare ser jag inte TRIQ som ett komplement, utan som en naturlig del av flera möjligheter till spontanfotboll.

Kristian Bengtsson

Rektor för Sally Bauerskolan

Andra projekt