• Aktivitetspark
 • Multiarena 2.0
 • Skolgård & Lekplats
 • Idrottsplats

Aktivitetspark

Aktivitetspark

TRiQ oasen är en aktivitetspark att träna och leka fram färdigheter i de mest populära bollsporterna såsom fotboll, handboll, basket, padel och tennis. Vi har tagit fram färdiga koncept men vi kan skräddarsy helt efter era önskemål och förutsättningar.

Oasen

BOLLSPORTERNAS SKATEPARK

Oasen är en aktivitetspark för bollsporter i parkmiljö. Det gör att konceptet tilltalar gruppen ungdomar på ett sätt som idag saknas.

Oasen skapar en naturlig samlingsplats för barn och ungdomar som har bollsport som gemensamt intresse. ”Gillar man boll så gillar man TRiQ”

 • OASEN 16 X 18 meter

  Art. nr. TR 2022 OA 1007
  Målstorlek 3  meter
  Antal moduler 4

 • OASEN 20 X 25 meter

  Art. nr. TR 2020 OA 1001
  Målstorlek 3  meter
  Antal moduler 11

 • OASEN 23 X 26 meter

  Art. nr. TR 2020 OA 1003
  Målstorlek 3 meter
  Antal moduler 14

Oasen skapar en naturlig samlingsplats för barn och ungdomar som har bollsport som gemensamt intresse. ”Gillar man boll så gillar man TRiQ”

Traditionella lekplatser attraherar barn upp till 10 år och de populära utegymmen riktar sig till äldre ungdomar och vuxna över 17-års åldern.

Här är ytorna öppna och flera personer och grupper kan använda delar av ytan samtidigt och för många olika typer av bollsporter. Oasen kallar vi därför för ”bollsporternas skatepark” då man över generationerna, både kan ”hänga” men samtidigt röra på sig genom bollek på olika sätt.

”Vi är framtidens anläggning för träning av bollteknik och spontanidrott.”

Oasen är byggd på ett flexibelt system baserat på moduler. Den står bra för sig själv men går även utmärkt att komplettera med andra aktiviteter.

Multiarena 2.0

Multiarena 2.0

Ramen som lekkamrat!
TRiQs multiarenor är helt nytänkande och kallas därför Multiarena 2.0

 

En bra utformad multiarena blir en lokal samlingsplats som
uppmuntrar till fysisk aktivitet.

De multiarenor som finns idag är ofta alltför likriktade, sällan har de utforskat möjligheten att utnyttja ramverket som TRiQ modulerna gör.

 • MULTIARENA 12 x 16

  Art.nr. TR 2020 MA 12/16
  Bredd 12 meter
  Längd 16 meter

  Målstorlek 3 meter

 • MULTIARENA 14 x 20

  Art.nr. TR 2020 MA 14/20
  Bredd 14 meter
  Längd 20 meter

  Målstorlek 3 meter

 • MULTIARENA 16 x 30
  TRiQ multiarena

  Art.nr. TR 2020 MA 16/30
  Bredd 16 meter
  Längd 30 meter

  Målstorlek 3 meter

TRiQ multiarena har potentialen att bli en form av “streetfotboll” där ramen blir en aktiv del av sporten och skapar möjligheter för ett helt nytt kreativt spel. En bra utformad multiarena blir en lokal samlingsplats som uppmuntrar till fysisk aktivitet.

Ramen som lekkamrat!

Välj mellan multiarena 2.0 i tre olika grundutformningar eller beställ helt skräddarsydda lösningar utifrån era önskemål och förutsättningar.

Skolgård & Lekplats

Skolgård & Lekplats

Nyskapande lekar för alla som är intresserade av bollsporter!

TRiQ kan med fördel placeras på skolgårdar och lekplatser som ett komplement till den traditionella lekutrustningen.

TRiQ gör att vi kan leka med alla sorters bollar på ett nyskapande sätt som tilltalar alla åldrar, ung som gammal och som helt saknas i dagens utbud!

Stötta skolor och idrottslärare med lekar, övningar och innovativa ytor!

TRiQ Arena engagerar sig i att stödja skolor och idrottslärare genom att inte bara skapa innovativa aktivitetsytor som talar för själv utan också erbjuda inspirerande lekar, övningar för barn och ungdomar. Vårt mål är att främja fysisk aktivitet och teknikträning på ett roligt sätt.

Genom att addera digitala verktyg som sociala medier och vår TRiQ Aktivitets APP, fylld med gratis övningar och lekar, tillhandahåller vi träningstips, övningar och virtuell coachning. Allt för att generera kvalitativt innehåll. Med vårt kostnadsfria övningsbibliotek får lärare tillgång till resurser som gör idrottsundervisningen mer spännande och effektiv. TRiQ erbjuder även introduktionskurser som ger tips och råd om hur man kan integrera våra moduler i den dagliga undervisningen.

Lekar med bollen som utgångspunkt blir i tidig ålder ett naturligt inslag för många barn.

Att leka vägg har varit en favoritlek för många generationers barn och ungdomar, vi förnyar denna klassiska bollek plus att vi skapar förutsättningar att TRiQ arena kan bli en samlingsplats på samma sätt som en skatepark gör. Där det även är mer tilltalande att leka både på egen hand och med kompisar än vad som idag erbjuds med annan utrustning.

 • TRiQ-Ball play A

  Art.nr. TR 5000 BP 0023 A
  Total bredd 10 meter
  Total längd 15 meter

 • TRiQ-Ball play B

  Art.nr. TR 5000 BP 0023 B
  Total bredd 12 meter
  Total längd 15 meter

 • TRiQ-Ball play C

  Art.nr. TR 5000 BP 0023 C
  Total bredd 15 meter
  Total längd 15–20 meter

 • TRiQ-Ball play D

  Art.nr. TR 5000 BP 0023 D
  Total bredd 20 meter
  Total längd 20 meter

Fotboll idag förutsätter att man är flera som kommer tillsammans och spelar match men en hel del barn saknar lekkamrater och TRiQ gör det roligare att leka och träna på egen hand eller i en mindre grupp.

TRiQ är bollsporternas motsvarighet till skateparker och utegym och kan bli lika revolutionerande för hur vi leker med bollar på våra lekplatser.

“Bollekar som även lockar äldre barn”

TRiQ kan med fördel placeras på skolgårdar och lekplatser som ett komplement till den traditionella lekutrustningen. Vi har tagit fram fyra olika kombinationer som lyfter alla skolgårdar och förnyar det klassiska bollplanket och skapar förutsättningen till intuitiva lekar.

Idrottsplats

Idrottsplats

Öka nyttjandegraden av befintlig idrottsplats

Placera TRiQ-modulerna utanför era befintliga fotbollsplaner och skapa nytänkande förutsättningar till spontanidrott och egen teknikträning!

Bättre överlämning mellan lagen

Skapar en yta som möjliggör bättre överlämning mellan lagen och förutsättningar till spontanidrott även fast fotbollsplanen är upptagen.

Idag gapar de flesta anläggningarna tomma utanför träningstid eller matchtid. Med TRiQ-konceptet skapas högkvalitativa möjligheter till lekfull och seriös egenträning som är tilltalande för bollintresserade ungdomar och vuxna. Detta skapar även helt nya förutsättningar att använda sig av TRiQ-modulerna under träningstillfällen.

TRiQ arena skapar naturliga samlingsplatser för barn och ungdomar som har bollsport som gemensamt intresse.

En av de riktigt fina kvalitéerna med konceptet är att den funktionella och lekfulla utformningen av modulerna gör det roligare att träna och leka med bollar tillsammans oavsett utövarnas ålder eller färdighetsnivå.

Här möts de för att träna teknik på egen hand eller i mindre grupper vilket ofta leder till spontana matcher och roliga utmaningar inom bollsporten.

 • KOMBINATION F 303

  Art.nr. TR 2020 F 303
  Antal moduler 5
  Målstorlek 5  meter

 • KOMBINATION F 304

  Art.nr. TR 2023 F 304
  Antal moduler 7
  Målstorlek 5 meter

 • KOMBINATION F 305

  Art.nr. TR 2023 F 305
  Antal moduler 9
  Målstorlek 5  meter

Modulerna gör det mycket roligare att gå till fotbollsanläggningarna själv eller i mindre grupper!

Skapa förutsättningar till spontanidrott även fast fotbollsplanen är upptagen och möjliggör bättre överlämning mellan lagen som skall nyttja planerna under träning och match. Detta är ett ofta återkommande problem som nu blir mycket enklare om vi skapar aktivitetsytor utanför planen. Under höst , vinter och vår så är de allra flesta planerna alltid upptagna på kvällstider och omöjliggör spontanidrott för de utanför den organiserade idrotten. Om vi skapar ytor utanför våra planer så skapar vi helt nya förutsättningar till spontanidrott för dessa ungdomar.

Detta generar helt nya mervärden till fotbollsanläggningen!

”Rolig aktivering som gör skillnad!”

Hälsosammare barn, ungdomar och vuxna genom nytänkande rörelseaktivering.

quotes

"Gillar man boll så gillar man TRiQ"

Henrik "Henke" Larsson

Produkter

Se alla produkter